Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Trung Tâm Sách Pháp Luật Nam Việt
Tin tức

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC ÁP DỤNG THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 TRIỆU ĐỒNG VÀ 1,8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC ÁP DỤNG THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 TRIỆU ĐỒNG VÀ 1,8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG
BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC ÁP DỤNG THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 TRIỆU ĐỒNG VÀ 1,8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG. Ngày 11/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với nội dung cụ thể về điều chỉnh tiền lương. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, cả nước thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tăng tương đương 20,8% so với mức 1,49 triệu đồng/tháng. Hiện tại, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC ÁP DỤNG THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 TRIỆU ĐỒNG VÀ 1,8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-b

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI B

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-c1

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI C - NHÓM 1

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-c2

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI C - NHÓM 2

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-c3

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI C - NHÓM 3

Vào ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với nội dung cụ thể về điều chỉnh tiền lương. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, cả nước thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tăng tương đương 20,8% so với mức 1,49 triệu đồng/tháng. Hiện tại, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Với việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, thì từ ngày 01/7/2023, công chức loại cao nhất có mức lương 14,4 triệu đồng/tháng, thấp nhất từ 2,43 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định sô 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Ví dụ, với công chức loại A3, nhóm 1, bậc 6 có hệ số lương là 8. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 11,920 triệu đồng/tháng. Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương nhận được là 14,400 triệu đồng/tháng.

Như vậy, tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng lên 2,480 triệu đồng/tháng.

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-a3

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A3 - NHÓM 1, NHÓM 2

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-a2

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A2 - NHÓM 1, NHÓM 2

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-a1

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A1

muc-luong-co-so-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-1-7-2023-loai-a0

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC LOẠI A0

Căn cứ vào Điều 1 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định thì đối tượng áp dụng như sau:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo như quy định trên thì lương cơ sở sẽ chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp trung ương đến cấp địa phương.

Đối với người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty ngoài nhà nước thì không thuộc đối tượng áp dụng lương cơ sở.

Do đó, việc tăng lương cơ sở sẽ chỉ dẫn đến tăng tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức chứ không gây ảnh hưởng, tác động gì đến với tiền lương của công nhân, nhân viên, người lao động làm việc cho các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các công ty, doanh nghiệp sẽ áp dụng chế độ lương như thế nào?

Theo như quy định hiện nay thì người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ được áp dụng quy định về mức lương tối thiểu vùng,

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Vùng I: mức lương tối thiểu tháng là 4.680.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng/giờ.

- Vùng II: mức lương tối thiểu tháng là 4.160.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ là 20.000 đồng/giờ.

- Vùng III: mức lương tối thiểu tháng là 3.640.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ là 17.500 đồng/giờ.

- Vùng IV: mức lương tối thiểu tháng là 3.250.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ là 15.600 đồng/giờ.

muc-luong-toi-thieu-vung

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Như vậy, chế độ tiền lương của người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ được thực hiện trên cơ chế thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động sao cho tiền lương mà người lao động nhận được phải từ bằng mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm mà người lao động làm việc trở lên.

TRÊN LÀ BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC ÁP DỤNG THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1,49 TRIỆU ĐỒNG VÀ 1,8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG; MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
Sách Mẫu Diễn Văn, Bài Phát Biểu hay
Sách Pháp Luật dành cho các Cơ Quan, Ban Ngành, Đơn Vị HCSN, Doanh Nghiệp, Công An
^ V? ??u trang
omega replica watches
omega seamaster 300 replica watches
omega seamaster aqua terra replica
omega de ville replica
omega de ville hour vision replica
audemars piguet replica watches
Breitling Navitimer Replica Watches