Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Sách KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU
Tin tức

CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT

CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2016 – ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN, MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT

CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT

***

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN MỚI NHẤT NĂM 2016 – ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN, MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT

A. ĐIỀU KIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN:

        Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người lao động nữ mang thai; Người lao động nữ sinh con; Người lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; Người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

        Trong đó, các trường hợp như: Người lao động nữ sinh con; Người lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Tôi xin cắt nghĩa rõ hơn để các bạn hiểu về “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi” là từ tháng bạn sinh con tính ngược về trước 12 tháng, trong khoảng thời gian này bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên là Ok, bất kể bạn làm ở 2 công ty khác nhau, thời gian đóng không liên tục vẫn được, miễn đóng đủ 06 tháng trở lên là được. Các bạn chú ý điểm này, giả sử bạn đã tham gia đóng bảo hiểm được 5 tháng, đến tháng thứ 6 bạn sinh con vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày cuối tháng thì bạn được hưởng chế độ thai sản bình thường, tất nhiên bạn phải tham gia đóng bảo hiểm tháng này, tuy nhiên nếu tháng thứ sáu này các bạn sinh con vào ngày 01 đến ngày 14 của tháng thì bạn không được hưởng chế độ thai sản.

        - Ví dụ về thời gian đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng là: 

        + Trường hợp 1: Giả sử bạn Minh Hằng sinh con vào ngày 15 đến ngày 30/06/2016, thì tháng 6/2016 được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, bạn Minh Hằng đã đóng BHXH được 5 tháng và bạn Minh Hằng tiếp tục tham gia đóng 1 tháng BHXH nữa là được hưởng chế độ thai sản, xem như đã đóng đủ 06 tháng BHXH.

        + Trường hợp 2: Giả sử bạn Minh Hằng sinh con vào ngày 01 đến ngày 14/06/2016, thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 06/2015 đến tháng 05/2016 (tháng 06/2016 không được tính), trong khoảng thời gian này, bạn Minh Hằng đã tham gia đóng BHXH được từ 06 tháng trở lên mới được hưởng chế độ thai sản.

        - Một điểm đáng chú ý nữa đó là nếu người lao động đã đóng Bảo Hiểm Xã Hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi đang mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo sự chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con là vẫn được hưởng chế độ thai sản.

        - Một trường hợp khác là người lao động vẫn đảm bảo thời gian và số tháng đóng BHXH như trên nhưng đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

............

B. MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI SINH CON HOẶC NHẬN NUÔI CON NUÔI DƯỚI 6 THÁNG TUỔI:

        Mức hưởng chế độ thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo Hiểm Xã Hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

        Ví dụ 1: Chị Ngọc Trinh sinh con vào ngày 14/10/2016, quá trình tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội như sau:

        + Tháng 10/2015 đến tháng 12/2015 (3 tháng) đóng Bảo Hiểm Xã Hội với mức lương 5.000.000đ/1 tháng

        + Tháng 01/2016 đến tháng 05/2016 (5 tháng) đóng Bảo Hiểm Xã Hội với mức lương 10.000.000đ/1 tháng

        + Tháng 06/2016 đến tháng 09/2016 (4 tháng) đóng Bảo Hiểm Xã Hội với mức lương 13.000.000đ/1 tháng

        Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị Ngọc Trinh được tính như sau: (2 x 10.000.000đ) + (4 x 13.000.000đ) = 72.000.000đ, lấy 72 triệu đồng chia cho 6 là 12 triệu đồng, Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản của chị Ngọc Trinh là 12.000.000đ/1 tháng

        Ví dụ 2: Chị Mỹ Linh sinh con vào ngày 10/9/2016, Chị Mỹ Linh thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo sự chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền có quá trình tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội như sau:

        + Tháng 01/2014 đến tháng 08/2015 (20 tháng) đóng Bảo Hiểm Xã Hội với mức lương 25.000.000đ/1 tháng

        + Tháng 09/2015 đến tháng 12/2015 (4 tháng) đóng Bảo Hiểm Xã Hội với mức lương 10.000.000đ/1 tháng

        + Tháng 01/2016 đến tháng 08/2016 (8 tháng) nghĩ dưỡng thai theo sự chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền

        Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị Mỹ Linh được tính như sau: (2 x 25.000.000đ) + (4 x 10.000.000đ) = 90.000.000đ, lấy 90 triệu đồng chia cho 6 là 15 triệu đồng, Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản của chị Ngọc Trinh là 15.000.000đ/1 tháng

        Kết luận: Với trường  hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì mức hưởng như sau: được hưởng 6 tháng lương bình quân đóng BHXH 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc + trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000đ)

        Lưu ý:

        - Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm Xã Hội, trong thời gian này, người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH

          - Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, trong thời gian này, người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH

***** Các bạn có thể tham khảo thêm về nội dung Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp thì bấm vào liên kết sau: Navibooks.vn/Luật-Bảo-Hiểm-Xã-Hội

Hoanglong

Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
CẨM NANG KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO MỌI NHÀ VÀ MỌI LỨA TUỔI
KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU TRONG DOANH NGHIỆP, HCSN, UBND, HĐND
^ Về đầu trang