Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Sách KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU
Tin tức

NHỮNG NÉT MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU số 43/2013/QH13

NHỮNG NÉT MỚI CỦA LUẬT ĐẤU THẦU số 43/2013/QH13
Vào ngày 26/11/2013, tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Ngày 26/06/2014, Chính Phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Ngày 17/03/2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 26/11/2013, tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

Ngày 26/06/2014, Chính Phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Ngày 17/03/2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Tạo cơ hội cho các nhà thầu trong nước nâng cao năng lực:

Tại điểm h, khoản 1, điều 5 của Luật đấu thầu 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014) quy định: “Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu”. Như vậy, nhà thầu trong nước có cơ hội liên danh hoặc trúng thầu phụ của nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu tại Việt Nam, qua đó nhà thầu trong nước nâng cao năng lực để sau này trở thành nhà thầu độc lập đối với những gói thầu lớn ở trong nước hoặc nước ngoài.

Quy định về hình thức mua sắm tập trung: Giảm chi phí tổ chức mua sắm và tiết kiệm được thời gian (xem điều 44 Luật đấu thầu 2013)

Theo hình thức này, thay vì phải tổ chức ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau thì cơ quan mua sắm tập trung có trách nhiệm đứng ra tổ chức 01 lần rồi sau đó bàn giao sản phẩm vừa mua sắm chuyển giao cho đơn vị thụ hưởng. Với hình thức này không chỉ tăng tính chuyên nghiệp trong việc mua sắm mà còn hỗ trợ các nhà cung cấp phát triển sản xuất và khuyến khích nhà thầu nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: (Xem điều 28, điều 29, điều 30, điều 31 của Luật đấu thầu 2013)

Luật đấu thầu 2005 quy  định chỉ có 03 phương thức còn Luật  đấu thầu 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014) quy định 04 phương thức đó là: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ; Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Trong đó, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp (trong Luật đấu thầu 2005 quy định phương thức này chỉ áp dụng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) thì chỉ nhà thầu nào đáp ứng được về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật mới được mở hồ sơ  đề xuất về tài chính để xem xét, so sánh, xếp hạng. Với phương thức này nếu nhà thầu cho dù bỏ giá thầu thấp nhưng kinh nghiệm, năng lực, kỹ thuật không đáp ứng được sẽ bị loại trước khi mở hồ sơ đề xuất về tài chính. 

Nâng cao tính minh bạch và tháo gỡ những bất cập:

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thì Luật đấu thầu 2013 có nhiều điểm tiến bộ, khắc phục được những điểm yếu trong các Luật đấu thầu trước đây như quy trình tổ chức đấu thầu được các chuyên gia đánh giá rất cao, điều này giúp cho các bên tham gia đấu thầu không bị lúng túng, khách quan hơn trong quá trình triển khai thực hiện, nâng cao tính minh bạch và tạo niềm tin cho nhà thầu có năng lực ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Quan trọng hơn là trong quy trình lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014) đã quy định rất rõ về việc thương thảo hợp đồng, giúp cho bước thương thảo hợp đồng thực sự có ý nghĩa. Cụ thể là quy định này được xem như là một bước quan trọng phải được thực hiện trước khi trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và có tác dụng hoàn tất quá trình mời thầu, chào thầu vốn được coi là dự thảo hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu.

Luật đấu thầu 2013

*****

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ:

Luật Đấu thầu 2013 có những điểm đột phá, cởi mở và tác động hỗ trợ mạnh mẽ tới khoảng 97% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang hoạt động hiện nay như quy định các gói thầu bé sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ làm, còn các công trình cần năng lực lớn thì dành cho các tập đoàn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trên 25% lao động là nữ, hoặc thương binh, người khuyết tật cũng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước cung cấp các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và xây lắp...

Ngoài ra, ngày 26/06/2014, Chính Phủ ban hành Nghị  định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ngày 17/03/2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân muốn tìm hiểu thêm về hướng dẫn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cũng như kỹ năng nghiệp vụ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản thì nhấp vào liên kết sau: www.navibooks.vn

Tin: Vietpham-Namvietbooks

 

Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
CẨM NANG KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO MỌI NHÀ VÀ MỌI LỨA TUỔI
KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU TRONG DOANH NGHIỆP, HCSN, UBND, HĐND
^ Về đầu trang