Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Sách NGHIỆP VỤ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU TRONG DOANH NGHIỆP, HCSN, UBND, HĐND

Mã : V713T

KT: 20 x 28 cm

Số trang: 432

Năm XB: 2015

Nhà XB: Dân Trí

Tình trạng: Hết sách, xem sách BÀI PHÁT BIỂU mới phát hành 2020 TẠI ĐÂY

Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Khuyến mại: Giá bán đã bao gồm HĐ, Giao hàng và bọc sách Plastic bằng máy ép nhiệt MIỄN PHÍ. Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán.
% khuyến mãi: -22%

Lượt xem:

Nhà sách Nam Việt – Namvietbook.com xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG VÀ TUYỂN TẬP MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU, MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC CUỘC HỘI HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TẠI CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – DOANH NGHIỆP

MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU TRONG DOANH NGHIỆP, HCSN, UBND, HĐND

Nội dung sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VI, TỔ CHỨC

MỤC I. KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP

          1. Kỹ năng và phương pháp tổ chức Hội thảo.

          2. Kỹ năng và phương pháp tổ chức Diễn đàn.

          3. Kỹ năng và phương pháp tổ chức Hội nghị, Hội thi.

          4. Kỹ năng và phương pháp tổ chức đối thoại.

          5 Kỹ năng tổ chức một chương trình giao lưu.

          6. Kỹ năng tiến hành cuộc họp.

MỤC II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI, HỘI HỌP

          1. Quy trình tổ chức một cuộc Hội thảo.

          2. Quy trình tiến hành Đại hội Chi bộ.

          3. Quy trình, thủ tục tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông.

          4. Quy trình, thủ tục tiến hành họp Đại hội Cổ đông và họp Hội đồng Quản trị.

          5. Quy trình, nội dung tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức khối Phường, HCSN.

          6. Phương pháp xây dựng và tổ chức lễ hội ở cơ sở.

MỤC III. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

          1. Kỹ năng thuyết trình.

          2. Kỹ năng để trở thành lãnh đạo diễn thuyết giỏi.

          3. Kỹ năng nói chuyện trước đám đông.

Phần thứ hai. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN VÀ CÔNG VĂN, TỜ TRÌNH THÔNG DỤNG

MỤC I. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

          1. Thể thức và kỹ thuật trình bày Quốc hiệu.

          2. Thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

          3. Thể thức và kỹ thuật trình bày số, ký hiệu của văn bản.

          4. Thể thức và kỹ thuật trình bày địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

          5. Thể thức và kỹ thuật trình bày tên loại và trích yếu nội dung của văn bản.

          6. Thể thức và kỹ thuật trình bày nội dung văn bản.

          7. Thể thức và kỹ thuật trình bày quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

          8. Thể thức và kỹ thuật trình bày nơi nhận.

          9. Thể thức và kỹ thuật trình bày dấu chỉ mức độ.

          10. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản.

          11. Thể thức bản sao.

          12. Kỹ thuật trình bày bản sao.

          13. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản.

          14. Viết hoa vì phép đặt câu.

          15. Viết hoa danh từ riêng chỉ tên người.

          16. Viết hoa tên địa lý.

          17. Viết hoa tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

          18. Viết hoa tên cơ quan, tổ chức nước ngoài.

          19. Viết hoa các trường hợp khác.

MỤC II. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI CÔNG VĂN, TỜ TRÌNH THÔNG DỤNG

          1. Công văn là gì?

          2. Kỹ thuật soạn thảo công văn.

          3. Phương pháp soạn thảo một số công văn thông dụng.

          4. Kỹ năng viết tờ trình.

          5. Cách viết thông báo.

          6. Cách viết biên bản.

          7. Những yêu cầu khi soạn thảo một bản báo cáo.

          8. Phương pháp việt một bản báo cáo.

Phần thứ ba. TUYỂN TẬP MỘT SỐ MẪU HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN

          1. Mẫu hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Nông dân.

          2. Mẫu tổ chức Hội nghị Chi hội.

          3. Mẫu hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức.

          4. Mẫu hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Xã, Phường, Thị trấn.

          5. Mẫu hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi bộ.

          6. Mẫu hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp cơ sở.

          7. Mẫu kế hoạch cụ thể tổ chức một lễ hội.

Phần thứ tư. TUYỂN TẬP CÁC MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG

MỤC I. CÁC MẪU VĂN BẢN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

          1. Mẫu giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng dùng cho TTBDCT cấp Huyện.

          2. Mẫu giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng dùng khi cấp Ủy tổ chức lớp bồi dưỡng.

          3. Mẫu đơn xin vào Đảng.

          4. Mẫu lý lịch người xin vào Đảng.

          5. Mẫu giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

          6. Mẫu nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng.

          7. Mẫu nghị quyết giới thiệu Đoàn viên Công đoàn vào Đảng.

          8. Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của Chi bộ.

          9. Mẫu báo cáo của Đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của Chi bộ.

          10. Mẫu nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của Đảng ủy cơ sở.

          11. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền, nền hoa văn.

          12. Mẫu quyết định kết nạp lại Đảng viên của cấp Ủy có thẩm quyền, nền hoa văn.

          13. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền, nền hoa văn.

          14. Mẫu giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới (nền hoa văn) của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp Huyện.

          15. Mẫu giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới (nền hoa văn) dùng cho cấp ủy tổ chức lớp bồi dưỡng Đảng viên mới.

          16. Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị.

          17. Mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công giúp đỡ.

          18. Mẫu nghị quyết xét, đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Chi bộ.

          19. Mẫu báo cáo của Đảng Ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Đảng bộ bộ phận

          20. Mẫu nghị quyết xét, đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở.

          21. Mẫu quyết định công nhận Đảng viên chính thức của cấp Ủy có thẩm quyền, nền hoa văn.

          22. Mẫu quyết định công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền, nền hoa văn.

          23. Mẫu giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức Đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp ủy cơ sở.

          24. Mẫu công văn của cấp ủy cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được Chi bộ, Đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

          25. Mẫu công văn của cấp ủy có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng.

          26. Mẫu công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng.

          27. Mẫu công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài Đảng bộ Huyện (và tương đương).

          28. Mẫu sổ Đảng viên dự bị.

          29. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên hoặc cấp ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.

          30. Mẫu công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.

          31. Mẫu quyết định của các cấp có thẩm quyền xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên dự bị.

          32. Mẫu quyết định xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở

MỤC II. CÁC MẪU VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN

          1. Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng.

          2. Mẫu phiếu Đảng viên.

          3. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên.

          4. Mẫu phiếu bào Đảng viên được công nhận chính thức.

          5. Mẫu phiếu báo Đảng viên ra khỏi Đảng.

          6. Mẫu phiếu báo Đảng viên từ trần.

          7. Mẫu sổ danh sách Đảng viên.

          8. Mẫu sổ Đảng viên ra khỏi Đảng.

          9. Mẫu sổ Đảng viên từ trần.

          10. Mẫu sổ giao nhận hồ sơ Đảng viên.

          11. Mẫu sổ cho mượn đọc hồ sơ Đảng viên.

          12. Mẫu mục lục tài liệu trong hồ sơ Đảng viên.

          13. Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên.

          14. Mẫu quyết định của Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy cho Đảng viên ra khỏi Đảng.

          15. Mẫu quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho Đảng viên ra khỏi Đảng.

          16. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức “loại 10 ô” có nền hoa văn màu xanh lá mạ.

          17. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời “loại 8 ô” có nền hoa văn mầu vàng chanh.

          18. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nội bộ “loại 5 ô” có nên hoa văn mầu nõn chuối.

          19. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú “loại 1 ô” do ban tổ chức Tỉnh ủy và tương đương in ấn phát hành.

MỤC III. CÁC BIỂU MẪU KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

          1. Mẫu Quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

          2. Mẫu Kế hoạch kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

          3. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

          4. MẫuThông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

          5. Mẫu Quyết định kiểm tra kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          6. Mẫu kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          7. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          8. Mẫu Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          9. Mẫu quyết định giám sát.

          10. Mẫu kế hoạch giám sát.

          11. Mẫu báo cáo kết quả giám sát.

          12. Mẫu thông báo kết quả giám sát.

          13. Mẫu quyết định xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật.

          14. Mẫu kế hoạch xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật.

          15. Mẫu báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật.

          16. Mẫu quyết định thi hành kỷ luật đồng chí.

MỤC IV. CÁC BIỂU MẪU GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, TỐ CÁO

          1. Mẫu quyết định giải quyết tố cáo.

          2. Mẫu kế hoạch giải quyết tố cáo.

          3. Mẫu báo cáo kết quả giải quyết tố cáo.

          4. Mẫu thông báo kết luận giải quyết tố cáo.

          5. Mẫu quyết định xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

          6. Mẫu kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

          7. Mẫu báo cáo kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

          8. Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí.

          9. Mẫu quyết định kiểm tra tại chính Đảng.

          10. Mẫu kế hoạch kiểm tra tài chính Đảng.

          11. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng.

          12. Mẫu thông báo kết luận kiểm tra tài chính Đảng.

MỤC V. MỘT SỐ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

          1. Mẫu quyết định (cá biệt).

          2. Mẫu nghị quyết (cá biệt) của thường trực HĐND.

          3. Mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị.

          4. Mẫu quyết định (quy định trực tiếp).

          5. Mẫu quyết định (quy định gián tiếp)(*).

          6. Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định) (*).

          7. Mẫu văn bản có tên loại khác (*).

          8. Mẫu công văn.

          9. Mẫu quyết định (cá biệt) của thường trục Hội đồng Nhân dân.

          10. Mẫu văn bản có tên loại của các Ban Hội đồng Nhân dân

          11. Mẫu văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội.

          12. Mẫu công điện.

          13. Mẫu giấy mời.

          14. Mẫu giấy giới thiệu.

          15. Mẫu biên bản.

          16. Mẫu giấy biên nhận.

          17. Mẫu giấy chứng nhận.

          18. Mẫy giấy đi đường.

          19. Mẫu giấy nghỉ phép.

          20. Mẫu phiếu chuyển.

          21. Mẫu phiếu gửi.

          22. Mẫu thư công.

          23. Mẫu bản sao văn bản.

Phần thứ năm. TUYỂN TẬP CÁC MẪU THƯ CHỨC MỪNG, THƯ CẢM ƠN, THƯ NGỎ, ĐIẾU VĂN THƯỜNG DÙNG

          1. Mẫu thư chúc mừng ngày khai giảng năm học.

          2. Mẫu thư chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

          3. Mẫu thư chúc mừng nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

          4. Mẫu thư chúc mừng ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam.

          5. Mẫu thư chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

          6. Mẫu thư gửi học sinh nhân ngày khai trường.

          7. Mẫu thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày thành lập trường.

          8. Mẫu thư cảm ơn chương trình hiến máu tình nguyện.

          9. Thư cảm ơn khách hàng..

          10. Mẫu thư kêu gọi gây quỹ khuyến học của hội khuyến học.

          11. Mẫu thư kêu gọi đóng góp xây dựng trường.

          12. Mẫu thư ngỏ gửi nhà tài trợ.

          13. Mẫu thư kêu gọi toàn dân tham gia ngày hiến máu tình nguyện.

          14. Mẫu thư mời tham gia hoạt động nhân đạo xã hội.

          15. Mẫu điếu văn khi truy điệu.

          16. Mẫu điếu văn lễ truy điệu đồng chí.

Phần thứ sáu. TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU, MẪU DIỄN VĂN THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC CUỘC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN

          1. Mẫu bài phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng.

          2. Mẫu phát biểu bế mạc Đại hội.

          3. Mẫu phát biểu đại hội Đảng bộ.

          4. Mẫu phát biểu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân.

          5. Mẫu phát biểu bế mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân.

          6. Mẫu phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

          7. Mẫu phát biểu tại lễ khai giảng năm học.

          8. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm quốc khánh 2/9.

          9. Mẫu phát biểu đại hội liên minh Hợp tác xã.

          10. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam.

          11. Mẫu phát biểu tuyên dương, khen thưởng.

          12. Mẫu phát biểu khai mạc hội thảo.

          13. Mẫu phát biểu chúc mừng năm mới.

          14. Mẫu phát biểu tại buổi họp mặt đầu năm.

          15. Mẫu phát biểu hội nghị khách hàng.

          16. Mẫu phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty.

          17. Mẫu phát biểu đón nhận huân chương lao động.

          18. Mẫu phát biểu khai mạc hội nghị công nhân viên chức.

          19. Mẫu diễn văn khai giảng năm học mới.

          20. Mẫu diễn văn khai mạc đại hộ toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          21. Mẫu diễn văn khai mạc hộ thảo cấp trường.

          22. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội hội sinh viên Việt Nam.

          23. Mẫu diễn văn khai mạc hội chợ nông nghiệp.

          24. Mẫu diễn văn bế mạc đại hội Công đoàn

          25. Mẫu diễn văn bế mạc đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã … lần thứ…

          26. Mẫu diễn văn bế mạc tại đại hội thi đua yêu nước.

          27. Mẫu diễn văn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

          28. Mẫu diễn văn phát động cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          29. Mẫu diễn văn hiệu trưởng nhân lễ trao bằng tốt nghiệp.

          30. Mẫu diễn văn của hiệu trưởng tại lễ vinh danh nhà giáo.

          31. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam.

          32. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân.

          33. Mẫu diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

          34. Mẫu diễn văn chào mừng ngày thành lập Đoàn.

          35. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

          36. Mẫu diễn văn chào mừng hội thảo.

          37. Mẫu diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

          38. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày 8/3.

          39. Mẫu diễn văn chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

          40. Mẫu diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

          41. Mẫu diễn văn khai trương công ty.

          42. Mẫu diễn văn chào mừng lễ khánh thành.

*** Quý khách hàng được xem nội dung sách trước khi thanh toán !

.........................................

Mời Quý khách tham khảo cuốn sách mã V778D: MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

Để tìm hiểu về cuốn sách này xin mời bấm vào liên kết sau: www.Navibooks.vn/Đoàn Thanh Niên

.........................................

Mời khách hàng liên hệ:

Nhà sách Nam Việt

Website: Navibooks.vn 

ĐC: 164/4 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Q.12, HCM

ĐT: 028.62 539 539 – Hotline, Zalo: 0933 929 979

Hãy đặt hàng Online ngay bây giờ để hưởng chế độ hậu mãi tốt nhất !

Nhà sách Nam Việt xin chân thành cảm ơn!

.......................................

Tri ân khách hàng: Với hóa đơn thanh toán từ 1.000.000đ – 2.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 5% trên hóa đơn. Với hóa đơn thanh toán trên 2.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 10% trên hóa đơn. Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Nhà sách Nam Việt !

 

Sản phẩm cùng loại
Bài PHÁT BIỂU, bai phat bieu, mẫu diễn văn, mau dien van, hội nghị, hoi nghi, hội thảo, hoi thao
-29%

MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU TRONG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Mã sách: V884D
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 250,000 đ
doan thanh nien, đoàn thanh niên, Bí thư Đoàn thanh niên, bi thu doan thanh nien, mẫu diễn văn, mau dien van, soạn thảo, soan thao, doanthanhnien
-22%

MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

Mã sách: V778D
Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
BỘ SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG theo THÔNG TƯ số 12/2021/TT-BXD
Sách KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - TUYỂN TẬP MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
^ Về đầu trang