Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Trung Tâm Sách Pháp Luật Nam Việt

MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

Mã : V778D

KT: 20 x 28 cm

Số trang: 432

Năm XB: 2015

Nhà XB: Hồng Đức

Tình trạng: Đã hết hàng

Mời Quý khách tham khảo sách phát hành 2022 - Click tại đây: BÀI PHÁT BIỂU

Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Khuyến mại: Giá bán đã bao gồm hóa đơn, giao hàng và bọc sách Plastic MIỄN PHÍ. Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán.
% khuyến mãi: -22%

Lượt xem:

Giới thiệu sách: TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

- Mua sách tại Nhà sách Nam Việt có nhiều ưu việt hơn mua trên các sàn TMĐT khác:

1. Quý khách kết nối với Nhà sách Nam Việt nhanh chóng không qua trung gian, mua nhiều giá hữu nghị bằng với giá phân phối cho đại lý;

2. Nhận sách được kiểm hàng, hài lòng mới thanh toán;

3. Hóa đơn điện tử được gởi liền nên tiện quyết toán;

4. Giao hàng nhanh miễn phí toàn quốc (chắc chắn vì không qua trung gian sàn);

5. Cam kết sách bản gốc chuẩn đẹp, sách được bọc plastic miễn phí.

bai-phat-bieu-mau-dien-van-bi-thu-doan-thanh-nien

MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

PHẦN THỨ NHẤT: THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

I. THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (theo hướng dẫn số 29-HD/TWĐTN-VP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương)

PHẦN THỨ HAI: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN

I. MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG SINH HOẠT ĐOÀN

         1. Mẫu giới thiệu sinh hoạt Đoàn.

         2. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn tạm thời.

         3. Mẫu giấy giới thiệu Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú (1).

         4. Mẫu giấy giới thiệu Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nới cư trú (2).

         5. Mẫu đánh giá, xếp loại Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nới cư trú.

         6. Mẫu phiếu nhận xét kết quả sinh hoạt Đoàn tạm thời.

         7. Mẫu công văn đề nghị.

         8. Mẫu công văn thông báo.

         9. Mẫu giấy xác nhận

         10. Mẫu giấy đề nghị

         11. Mẫu giấy mời

         12. Mẫu quyết định về việc

         13. Mẫu báo cáo (1)

         14. Mẫu báo cáo (2)

         15. Mẫu báo cáo (3)

         16. Mẫu báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên LCĐ… năm học… phương hướng hoạt động năm học

         17. Mẫu kế hoạch

         18. Mẫu thông báo

         19. Mẫu biên bản họp

         20. Mẫu biên bản họp phân tích chất lượng Đoàn viên và phân loại chi đoàn… năm

         21. Mẫu biên bản họp BTV, BCH đoàn phường tháng

         22. Mẫu danh sách tham gia họp BTV, BCH tháng

         23. Mẫu theo dõi phát hành văn bản năm

         24. Mẫu số theo dõi quản lý Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú năm

         25. Mẫu danh sách chi đoàn tham gia hợp lệ tháng

         26. Mẫu biên bản hợp lệ các chi đoàn trực thuộc tháng

         27. Mẫu theo dõi thu đoàn phí

         28. Mẫu danh sách ban chấp hành

         29. Mẫu theo dõi quản lý số lượng Đoàn viên

         30. Mẫu theo dõi quản lý Đoàn viên chuyển đến năm

         31. Mẫu theo dõi quản lý ĐVƯT giới thiệu qua Đảng xem xét. Kết nạp năm

         32. Mẫu theo dõi quản lý phát thẻ Đoàn viên năm

         33. Mẫu theo dõi quản lý khen thưởng Cán bộ, Đoàn viên năm

II. MẪU VĂN BẢN VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

         1. Mẫu biên bản hội nghị giới thiệu thanh niên ưu tú học lớp cảm tình Đoàn

         2. Mẫu đơn xin vào Đoàn

         3. Mẫu giấy đảm bảo giới thiệu thanh niên gia nhập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (dành cho Đoàn viên cùng công tác giới thiệu)

         4. Mẫu biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên

         5. Mẫu công văn về việc đề nghị chuẩn y kết nạp Đoàn viên

         6. Mẫu quyết định về việc trao thẻ Đoàn viên

         7. Mẫu phát biểu trong lễ kết nạp Đoàn

         8. Mẫu quyết định về việc khôi phục hồ sơ Đoàn viên

         9. Mẫu danh sách cấp thẻ Đoàn viên cho đoàn cơ sở (hoặc chi đoàn cơ sở)

         10. Mẫu biên bản họp chi đoàn (LCĐ)

         11. Mẫu biên bản kiểm phiếu (v/v giới thiệu Đoàn viên ưu tú… gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam)

         12. Mẫu nhận xét ưu, khuyết điểm hàng năm

         13. Mẫu đăng ký công trình thanh niên năm

         14. Mẫu phiếu đang ký rèn luyện Đoàn viên

         15. Mẫu công nhận Đoàn viên trưởng thành

         16. Mẫu công nhận Đoàn viên ưu tú

III. MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN

         1. Mẫu kịch bản chương trình đại hội

         2. Mẫu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

         3. Mẫu phát biểu hạ quyết tâm

         4. Mẫu báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2014-2017

         5. Mẫu biên bản kiểm phiếu

         6. Mẫu tuyên bố hết nhiệm kỳ

         7. Mẫu nội quy đại hội đại biểu (Đoàn viên hoặc chi đoàn)

         8. Mẫu bảng phân công trách nhiệm tổ chức đại hội Đoàn viên chi đoàn

         9. Mẫu phiếu bầu

         10. Mẫu chương trình địa hội cơ sở đoàn nhiệm kỳ 2014-2017

         11. Mẫu biên bản hội nghị lần i ban chấp hành chi đoàn… lần thứ…nhiệm kỳ

         12. Mẫu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

         13. Mẫu công văn về việc đề nghị công nhân kết quả đại hội chi đoàn và hội nghị lần thứ i BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017

         14. Mẫu quy chế làm việc của ban chấp hành đoàn cơ sở

         15. Mẫu nghị quyết đại hội đoàn cơ sở

         16. Mẫu biên bản đại hội

         17. Mẫu hướng dẫn khai thông yêu cầu, tiểu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH

         18. Mẫu hướng dẫn khai thông nguyên tắc thể lệ bầu cử BCH… nhiệm kỳ 2014-2017

PHẦN THỨ BA. MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC, BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN, CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP THƯỜNG DÙNG

MỤC 1. MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN, ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN, ĐẠI HỘI ĐỘI THIẾU NIÊN

         1. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh

         2. Mẫu diễn văn bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh

         3. Mẫu phát biểu của tổng bí thư tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

         4. Mẫu phát biểu của tổng bí thư BCH trung ương đàng cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh

         5. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

         6. Mẫu phát biểu khai mạc đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học

         7. Mẫu phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu đoàn trường

         8. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội hội sinh viên lần IX

         9. Phát biểu của chủ tịch quốc hội tại đại hội hội Sinh viên Việt Nam

         10. Mẫu phát biểu tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam Xã

         11. Mẫu phát biểu của bí thư trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại đại hội LHTN Việt Nam tình

         12. Mẫu phát biểu của đồng chí tổng bí thư tại đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

         13. Mẫu diễn văn bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX

         14. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam tp. Hồ Chí Minh lần thứ VII

         15. Mẫu diễn văn bế mạc đại hội hội liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII

         16. Mẫu phát biểu của bí thư BCH trung ương Đoàn tại ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh

         17. Mẫu phát biểu chỉ đạo đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã của huyện Ủy viên, Bí thư huyện Đoàn

         18. Mẫu phát biểu cảm tưởng của đội viên tại đại hội đoàn Xã

         19. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã … lần thứ

         20. Mẫu diễn văn khai mạc đại hội đại biểu đoàn trường THPT

         21. Mẫu diễn văn bế mạc đại hội chi Đoàn

         22. Mẫu phát biểu chỉ đạo của bí thư huyện đoàn tại đại hội đoàn trung tâm GDTX

         23. Mẫu phát biểu của bí thư chi bộ chỉ đạo đại hội đoàn trung tâm GDTX

         24. Mẫu phát biểu của Đội viên tại đại hội liên đội

MỤC 2. MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26-3

         1. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập đoàn trường THCS

         2. Mẫu diễn văn ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

         3. Mẫu phát biểu của Hiệu trưởng nhân ngày kỷ niệm 26-3

         4. Mẫu diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

         5. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

         6. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đoàn của Trường trung học phổ thông

         7. Mẫu diễn văn ôn lại truyền thống năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM của Bí thư Tỉnh Đoàn

MỤC 3. MẪU PHÁT BIỂU NHÂN CÁC NGÀY LỄ LỚN

         1. Mẫu phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

         2. Mẫu phát biểu của Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

         3. Mẫu phát biểu của Bí thư Tỉnh Đoàn nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

         4. Mẫu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

         5. Mẫu phát biểu cảm xúc của Đoàn trường tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng

         6. Mẫu phát biểu của Ban chấp hành Đoàn trường về ý nghĩa ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12

         7. Mẫu phát biểu tại mít ting kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9-1

         8. Mẫu phát biểu cảm tưởng nhân ngày nhà giáo Việt Nam của Học sinh

         9. Mẫu lời tri ân của HSSV nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

MỤC 4. MẪU PHÁT BIỂU NHÂN CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

         1. Mẫu phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và năm Thanh niên

         2. Mẫu phát biểu của đ/c Bí thư Quận Đoàn tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

         3. Mẫu phát biểu của Đoàn Thanh niên tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Huyện

         4. Mẫu phát biểu của Đoàn Thanh niên tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

         5. Mẫu phát biểu của UBND Xã tại lễ tiễn thanh niên nhập ngũ

         6. Mẫu phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện Đoàn gửi đến các bạn trẻ lên đường nhập ngũ tại lễ giao, nhận quân

         7. Mẫu phát biểu của thanh niên nhập ngũ tại lễ giao nhận quân

         8. Mẫu phát biểu nhân ngày xuất ngũ

         9. Mẫu phát biểu tại cuộc gặp mặt Cựu Cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Trị Thiên

         10. Mẫu phát biểu của đội trưởng đội CTXH Thanh niên trong chương trình vui tết Thiếu nhi

         11. Mẫu phát biểu của chỉ tịch hội cựu TNXP Việt Nam tại buổi gặp mặt thân mật của Tổng Bí thư với các cựu thanh niên xung phong

         12. Mẫu diễn văn khai mạc phiên công khai đại hội hội cựu TNXP tỉnh

         13. Mẫu phát biểu nhân lễ ra quân chiến dịch hè tình nguyện

         14. Mẫu diễn văn của Bí thư thành đoàn kỉ niệm 50 năm phong trào ba sẵn sàng và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân

         15. Mẫu phát biểu chúc mừng của Chi đoàn nhân dịp gặp mặt đầu năm

         16. Mẫu phát biểu chào mừng của đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại đại hội Công đoàn

         17. Mẫu phát biểu đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời bác” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

MỤC 6. MẪU THƯ CHÚC MỪNG, THƯ CẢM ƠN, THƯ NGỎ

         1. Mẫu thư gửi tuổi trẻ cả nước của Đại hội thanh niên tiên tiến là theo lời Bác toàn quốc lần thứ III, năm 2014

         2. Mẫu thư chúc mừng ngày thành lập Hội thanh niên vận động hiến máu

         3. Mẫu thư đại hội đại biểu đoàn TNCS HCM, TP. Hồ Chí Minh gởi các bạn Đoàn viên, Thanh niên và các em Thiếu niên nhi đồng

         4. Mẫu thư của Bí thư Đoàn Công ty gửi Cán bộ Đoàn viên, Thanh niên đang công tác tại Công ty

         5. Mẫu thư ngỏ của đoàn TNCS HCM xã

         6. Mẫu thư cảm ơn của Ban thường vụ Tỉnh đoàn

         7. Mẫu thư cảm ơn của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường về thành công của chương trình hiến máu nhân đạo

         8. Mẫu thư mời dự đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PHẦN THỨ TƯ. HỎI ĐÁP VỀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MÌNH, ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

MỤC 1. HỎI ĐÁP ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

I. VỀ ĐOÀN VIÊN:

         1. Quy định về việc kết nạp Đoàn viên?

         2. Thủ tục kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS HCM?

         3. Quy trình công tác phát triển Đoàn viên?

         4. Quyền của Đoàn viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn?

         5. Quy định về Đoàn viên danh dự?

         6. Trường hợp nào Đoàn viên bị xóa tên trong danh sách?

         7. Công tác quản lý Đoàn viên thực hiện như thế nào?

II. TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN TNCS HCM:

         1. Công tác bầu cử của đoàn được thực hiện như thế nào?

         2. Quy định về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp?

         3. Quy định về Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên?

         4. Việc rút tên, xóa tên, thôi giữ chức vụ và bổ sung ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí Thư, Bí thư Ban chấp hành đoàn các cấp được quy định như thế nào?

         5. Ủy viên Ban chấp hành đoàn các cấp sinh hoạt, tham gia hoạt động với cáp cơ sở như thế nào?

         6. Hội nghị của Ban chấp hành chi đoàn và đoàn cơ sở ở những nơi đặc thù được quy định như thế nào?

         7. Tổ chức đoàn cấp nào được giao quyền cấp trên cơ sở?

         8. Quy định về chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đoàn?

         9. Trường hợp nào tổ chức Đoàn được chia tách, sáp nhập, hợp nhất?

         10. Thẩm quyển quyết định và thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Đoàn?

III. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN:

         1. Quy định về tổ chức chi đoàn?

         2. Quy định về tổ chức phân đoàn?

         3. Điều kiện thành laoaj đoàn cơ sở, đoàn bộ phận, chi đoàn cơ sở?

         4. Cơ sở đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được tổ chức như thế nào?

         5. Quy định về tổ chức Liên chi đoàn?

IV. TỔ CHỨC ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, BAN CÁN SỰ ĐOÀN, BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC:

         1. Quy định về tổ chức đoàn khối?

         2. Quy định về tổ chức đoàn ngành?

         3. Quy định về ban cán sự đoàn?

         4. Quy định về ban công tác thanh niên?

         5. Đoàn trong các Trường học, Cao đẳng được tổ chức như thế nào?

V. TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

         1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam?

         2. Tổ chức cơ sở Đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam như thế nào?

         3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức cơ sở Đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam?

         4. Mối liên hệ và phối hợp hoạt động giữa tổ chức đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam với tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân?

         5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an Nhân dân?

         6. Hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an Nhân dân tổ chức như thế nào?

         7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Công an Nhân dân?

         8. Mối quan hệ của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn các cấp trong Công an Nhân dân như thế nào?

VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

         1. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp như thế nào?

         2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra các cấp của Đoàn?

         3. Cơ cấu, số lượng và tiêu chuẩn ủy viên của Ủy ban kiểm tra các cấp của Đoàn?

         4. Nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ủy ban kiểm tra

VII. ĐOÀN VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI CỦA THANH NIÊN, ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

         1. Vai trò chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức Hội của Thanh niên?

         2. Trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng Hội?

         3. Quy định về việc Đoàn phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh?

VIII. KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN

         1. Một số quy định chung về vấn đề kỷ luật của Đoàn?

         2. Các hình thức kỷ luật của Đoàn?

         3. Thẩm quyền thi hành kỷ luật của Đoàn?

         4. Quyền của Cán bộ, Đoàn viên, cơ quan lãnh đạo của Đoàn khi bị kỷ luật?

         5. Quy trình tiến hành xét kỷ luật?

         6. Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đoàn như thế nào?

IX. NGUYÊN TẮC THU NỘP ĐOÀN PHÍ CỦA ĐOÀN

MỤC 2. HỎI ĐÁP ĐIỂU LỆ ĐỘI TNTP HCM

         1. Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh?

         2. Điều kiện và thủ tục kết nạp Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh?

         3. Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh?

         4. Quyền và nhiệm vụ của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh?

         5. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

         6. Nhiệm kỳ Đại hội Chi đội, Liên đội trong bao lâu?

         7. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện phụ trách nhi đồng như thế nào?

         8. Quy định về tài chính của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?

         9. Quy định về công tác kiểm tra của đội?

         10. Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho ai?

         11. Chức năng của Hội đồng đội TNTP Hồ Chí Minh?

         12. Nhiệm vụ của Hội đồng đội TNTP Hồ Chí Minh?

         13. Quyền hạn của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh?

         14. Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gồm mấy cấp?

         15. Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng các cấp?

         16. Chức danh, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Đội?

         17. Cơ quan chuyên trách Hội đồng Đội như thế nào?

         18. Chế độ của cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội như thế nào?

         19. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Đội?

         20. Chế độ hội họp, thông tin báo cáo, đi công tác cơ sở của Hội đồng Đội được quy định như thế nào?

         21. Ban Chấp hành Đoàn lãnh đọa Hội đồng Đội như thế nào?

         22. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Đội với các ban, đơn vi, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn?

         23. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Đội với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế như thế nào?

MỤC 3. HỎI ĐÁP ĐIỆU LỆ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

         1. Những vấn đề cơ bản về  Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam?

         2. Tên Hội và đặt trưng của Hội LHTN Việt Nam?

         3. Tôn chỉ, mục đích của Hội?

         4. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động của Hội?

         5. Chức năng của Hội?

         6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội?

         7. Điều kiện để trở thành Hội viên Hội LHTN Việt Nam?

         8. Quyền của hội viên?

         9. Nhiệm vụ của hội viên?

         10. Khi nào được công nhận Hội viên danh dự Hội LHTN Việt Nam?

         11. Thành viên tập thể của Hội gồm những thành viên nào?

         12. Quyền của thành viên tập thể

         13. Nhiệm vụ của thành viên tập thể?

         14. Cơ cấu tổ chức của Hội LHTN Việt Nam như thế nào?

         15. Tổ chức cơ sở của Hội gồm tổ chức nào?

         16. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức cơ sở của Hội?

         17. Quy định về Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp?

         18. Nhiệm vụ của Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp?

         19. Ủy ban Hội là cơ quan nào?

         20. Giữa hai kỳ Đại hội việc rút tên, xóa tên, bổ sung ủy viên Ủy ban Hội của mỗi cấp do ai quyết định?

         21. Khi một ủy viên Ủy ban Hội là đại diện của tổ chức thành viên hoặc của Ủy ban Hội cấp dưới không còn giữ nhiệm vụ trong tổ chức của mình nữa thì như thế nào?

         22. Ủy ban Hội các cấp có nhiệm vụ gì?

         23. Nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương Hội?

         24. Chức danh trong Ủy ban Hội các cấp được quy định như thế nào?

         25. Quan hệ giữa Ủy ban Hội các cấp thực hiện theo nguyên tắc nào?

         26. Quy định về ban kiểm tra của Hội?

         27. Việc khen thưởng của Hội được thực hiện như thế nào?

         28. Cán bộ, hội viên và tổ chức thành viên của Hội vi phạm Điều lệ Hội sẽ bị kỷ luật bằng hình thức nào?

         29. Quy định về tài chính của Hội?

         30. Các khoản chi của Hội được quy định như thế nào?

MỤC 4. ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

         1. Tên gọi, ngày truyền thống, biểu trưng và bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam?

         2. Tôn chỉ, mục đich của Hội là gì?

         3. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở chính của Hội?

         4. Chức năng, nhiệm vụ của Hội sinh viên Việt Nam?

         5. Điều kiện để trở thành hội viên Hội sinh viên Việt Nam là gì?

         6. Quyền của hội viên?

         7. Nhiệm vụ của hội viên?

         8. Cơ cấu tổ chức của Hội sinh viên Việt Nam?

         9. Việc thành lập tổ chức Hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài được thực hiện như thế nào?

         10. Quy định về việc tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp?

         11. Quy định về cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội sinh viên Việt Nam?

         12. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp Trường, Liên chi hội và Chi hội?

         13. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành và Ban Thư ký Trung ương Hội, Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp Trường, Liên Chi hội và Chi hội?

         14. Công tác kiểm tra của Hội được quy định như thế nào?

         15. Ban kiểm tra các cấp của Hội sinh viên Việt Nam hoạt động như thế nào?

         16. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra các cấp?

         17. Quy định về khen thưởng trong Hội?

         18. Quy định về kỷ luật?

         19. Các nguồn thu, các khoản chi của Hội gồm những nguồn nào?

         20. Việc quản lý, sử dụng tài chính của Hội sinh viên do ai quy định?

PHẦN THỨ NĂM. HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

I. GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, TỐ CÁO TRONG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HÒ CHÍ MINH

         1. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đoàn là gì?

         2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong Đoàn Thanh niên?

         3. Nguyên tắc và thủ tục giải quyết khiếu nại trong Đoàn Thanh niên?

         4. Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại trong Đoàn Thanh niên được quy định như thế nào?

         5. Quy định về lập và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại trong Đoàn Thanh niên?

         6. Quy định về giải quyết tố cáo trong Đoàn Thanh niên?

         7. Các bước tiến hành giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đoàn Thanh niên?

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ VÀ CÔNG NHẬN CÁC CHỨC DANH CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CẤP TỈNH

         1. Quy trình kiện toàn và công nhận chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong Đoàn Thanh niên như thế nào?

         2. Thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận chức danh của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cấp Tỉnh

         3. Quy trình kiện toàn và công nhận chức danh bí thư, phó bí thư tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong Đoàn Thanh niên như thế nào?

         4. Thủ tục hồ sơ đề nghị kiện toàn và công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

         5. Hồ sơ đề nghị công nhận ban chấp hành tỉnh đoàn sau khi Đại hội trong Đoàn Thanh niên gồm hồ sơ nào?

III. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NHI THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁC HỒ CHÍ MINH

         1. Tiêu chí chuẩn mực đạo đức chung cho Cán bộ, Đoàn viên, Thanh thiếu nhi được quy định như thế nào?

         2. Tiêu chí chuẩn mực đạo đức các nhóm đối tượng Thanh thiếu nhi?

IV. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ

         1. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là Giảng viên, Giáo viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội?

         2. Chế độ, chính sách đối với Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, Sinh viên?

         3. Các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ Đoàn?

         4. Số lượng cán bộ chuyên trách trong cơ sở giáo dục, dạy nghề được quy định như thế nào?

         5. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong cơ sở giáo dục, dạy nghề?

*** Quý khách hàng hãy an tâm khi mua sách tại Nhà sách Nam Việt, cam kết uy tín, chất lượng, sách bản gốc chuẩn đẹp, được kiểm hàng, hài lòng mới thanh toán, sách đã được bọc plastic cao cấp miễn phí!

...................................

Mời khách hàng liên hệ:

Nhà sách Nam Việt

Website: Navibooks.vn

164/4 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Q.12, HCM

ĐT: 028. 62 539 539 – Hotline, Zalo: 0933 929 979

Hãy đặt hàng Online ngay bây giờ để hưởng chế độ hậu mãi tốt nhất !

Nhà sách Nam Việt xin chân thành cảm ơn!

Sản phẩm cùng loại
Bài PHÁT BIỂU, bai phat bieu, mẫu diễn văn, mau dien van, hội nghị, hoi nghi, hội thảo, hoi thao
-34%

MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU TRONG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Mã sách: V2082D
Giá bìa: 395,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
Sách Mẫu Diễn Văn, Bài Phát Biểu hay
Sách Pháp Luật dành cho các Cơ Quan, Ban Ngành, Đơn Vị HCSN, Doanh Nghiệp, Công An
^ V? ??u trang
https://eress.eu/blog/news/21.html https://eress.eu/blog/news/24.html https://eress.eu/blog/news/25.html https://eress.eu/blog/news/27.html https://eress.eu/blog/news/26.html https://eress.eu/blog/news/28.html https://eress.eu/blog/news/22.html https://eress.eu/blog/news/29.html https://eress.eu/blog/news/30.html https://eress.eu/blog/news/31.html https://eress.eu/blog/news/32.html https://eress.eu/blog/news/33.html https://eress.eu/blog/news/20.html https://eress.eu/blog/news/34.html https://eress.eu/blog/news/35.html https://eress.eu/blog/news/19.html https://eress.eu/blog/news/36.html https://eress.eu/blog/news/37.html https://eress.eu/blog/news/3.html https://eress.eu/blog/news/38.html https://eress.eu/blog/news/40.html https://eress.eu/blog/news/41.html https://eress.eu/blog/news/42.html https://eress.eu/blog/news/43.html https://eress.eu/blog/news/39.html https://eress.eu/blog/news/44.html https://eress.eu/blog/news/45.html https://eress.eu/blog/news/46.html https://eress.eu/blog/news/47.html https://eress.eu/blog/news/48.html https://eress.eu/blog/news/49.html https://eress.eu/blog/news/50.html https://eress.eu/blog/news/51.html https://eress.eu/blog/news/52.html https://eress.eu/blog/news/12.html https://eress.eu/blog/news/53.html https://eress.eu/blog/news/54.html https://eress.eu/blog/news/55.html https://eress.eu/blog/news/56.html https://eress.eu/blog/news/58.html https://eress.eu/blog/news/57.html https://eress.eu/blog/news/59.html https://eress.eu/blog/news/60.html https://eress.eu/blog/news/61.html https://eress.eu/blog/news/63.html https://eress.eu/blog/news/62.html https://eress.eu/blog/news/64.html https://eress.eu/blog/news/65.html https://eress.eu/blog/news/66.html https://eress.eu/blog/news/67.html https://eress.eu/blog/news/69.html https://eress.eu/blog/news/70.html https://eress.eu/blog/news/71.html https://eress.eu/blog/news/72.html https://eress.eu/blog/news/73.html https://eress.eu/blog/news/74.html https://eress.eu/blog/news/75.html https://eress.eu/blog/news/77.html https://eress.eu/blog/news/78.html https://eress.eu/blog/news/79.html https://eress.eu/blog/news/80.html https://eress.eu/blog/news/81.html https://eress.eu/blog/news/82.html https://eress.eu/blog/news/76.html https://eress.eu/blog/news/83.html https://eress.eu/blog/news/84.html https://eress.eu/blog/news/85.html https://eress.eu/blog/news/86.html https://eress.eu/blog/news/87.html https://eress.eu/blog/news/88.html https://eress.eu/blog/news/90.html https://eress.eu/blog/news/89.html https://eress.eu/blog/news/91.html https://eress.eu/blog/news/92.html https://eress.eu/blog/news/94.html https://eress.eu/blog/news/93.html https://eress.eu/blog/news/95.html https://eress.eu/blog/news/96.html https://eress.eu/blog/news/97.html https://eress.eu/blog/news/98.html https://eress.eu/blog/news/99.html https://eress.eu/blog/news/100.html https://eress.eu/blog/news/68.html https://eress.eu/blog/news/101.html https://eress.eu/blog/news/103.html https://eress.eu/blog/news/104.html https://eress.eu/blog/news/105.html https://eress.eu/blog/news/106.html https://eress.eu/blog/news/107.html https://eress.eu/blog/news/108.html https://eress.eu/blog/news/109.html https://eress.eu/blog/news/102.html https://eress.eu/blog/news/110.html https://eress.eu/blog/news/111.html https://eress.eu/blog/news/112.html https://eress.eu/blog/news/113.html https://eress.eu/blog/news/114.html https://eress.eu/blog/news/115.html https://eress.eu/blog/news/116.html https://eress.eu/blog/news/117.html https://eress.eu/blog/news/118.html https://eress.eu/blog/news/119.html https://eress.eu/blog/news/120.html https://eress.eu/blog/news/122.html https://eress.eu/blog/news/123.html https://eress.eu/blog/news/124.html https://eress.eu/blog/news/125.html https://eress.eu/blog/news/128.html https://eress.eu/blog/news/130.html https://eress.eu/blog/news/131.html https://eress.eu/blog/news/129.html https://eress.eu/blog/news/132.html https://eress.eu/blog/news/133.html https://eress.eu/blog/news/127.html https://eress.eu/blog/news/135.html https://eress.eu/blog/news/134.html https://eress.eu/blog/news/136.html https://eress.eu/blog/news/126.html https://eress.eu/blog/news/137.html https://eress.eu/blog/news/139.html https://eress.eu/blog/news/140.html https://eress.eu/blog/news/141.html https://eress.eu/blog/news/142.html https://eress.eu/blog/news/143.html https://eress.eu/blog/news/145.html https://eress.eu/blog/news/138.html https://eress.eu/blog/news/146.html https://eress.eu/blog/news/147.html https://eress.eu/blog/news/144.html https://eress.eu/blog/news/149.html https://eress.eu/blog/news/148.html https://eress.eu/blog/news/150.html https://eress.eu/blog/news/151.html https://eress.eu/blog/news/152.html https://eress.eu/blog/news/153.html https://eress.eu/blog/news/155.html https://eress.eu/blog/news/154.html https://eress.eu/blog/news/158.html https://eress.eu/blog/news/157.html https://eress.eu/blog/news/159.html https://eress.eu/blog/news/160.html https://eress.eu/blog/news/161.html https://eress.eu/blog/news/163.html https://eress.eu/blog/news/162.html https://eress.eu/blog/news/165.html https://eress.eu/blog/news/164.html https://eress.eu/blog/news/167.html https://eress.eu/blog/news/168.html https://eress.eu/blog/news/170.html https://eress.eu/blog/news/169.html https://eress.eu/blog/news/166.html https://eress.eu/blog/news/173.html https://eress.eu/blog/news/172.html http://animallabor.com.br/news/tools/What-are-the-categories-of-hardware-items.html http://animallabor.com.br/news/tools/Tips-for-maintaining-and-storing-workshop-tools.html http://animallabor.com.br/news/tools/What-size-knife-for-wood-carving.html http://bucater.com.br/news/tools/How-to-choose-the-right-table-edge-router-bits.html http://bucater.com.br/news/tools/What-is-a-handrail-router-bit.html http://bucater.com.br/news/tools/What-is-the-difference-between-drill-bit-and-boring-bit.html http://bucater.com.br/news/tools/What-does-a-screw-do-in-woodturning.html http://bucater.com.br/news/tools/What-is-a-aluminum-burr.html http://bucater.com.br/news/tools/What-tool-for-wood-planing.html http://bucater.com.br/news/tools/Router-bit-sets-you-must-know.html http://bucater.com.br/news/tools/What-are-the-common-metal-turning-tools.html http://bucater.com.br/news/tools/What-type-of-blades-can-be-used-on-the-planer.html http://bucater.com.br/news/tools/10-Types-Of-TCT-Router-Bits-For-CNC.html http://bucater.com.br/news/tools/What-are-solid-carbide-spiral-router-bits.html http://bucater.com.br/news/tools/What-is-a-wood-chisel-used-for.html https://agencia-arenal.es/news/tools/What-is-the-best-drill-bit-for-dowel-holes.html https://agencia-arenal.es/news/tools/10-common-types-of-router-cutter-knives.html https://agencia-arenal.es/news/tools/What-is-the-difference-between-augur-and-spade-bit.html https://arenal-agencia.com/news/tools/6-common-woodturning-project-kits.html https://arenal-agencia.com/news/tools/What-does-Indexable-mean-with-lathe-tools.html https://www.buencomer-buenbeber.es/news/tools/Domino-router-cutters-you-must-know.html https://www.buencomer-buenbeber.es/news/tools/How-to-choose-the-right-wood-turning-tools.html https://www.buencomer-buenbeber.es/news/tools/Advantages-of-Double-Cut-Carbide-Burrs.html https://www.buencomer-buenbeber.es/news/tools/Why-choose-helical-cutterheads.html https://www.buencomer-buenbeber.es/news/tools/9-advantages-of-square-indexable-inserts.html