Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Trung Tâm Sách Pháp Luật Nam Việt

DẤU ẤN LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

Mã : V789TC

KT: 19 x 27 cm, Bìa cứng

Số trang: 400

Năm XB: 2015

Nhà XB: Hồng Đức

Tình trạng: Còn hàng 

Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Khuyến mại: Giá bán đã bao gồm HĐ. Miễn phí giao hàng toàn quốc. Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán
% khuyến mãi: -26%

Lượt xem:

Nhà sách Nam Việt – www.navibooks.vn (www.MuaSachOnline.vn) Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “DẤU ẤN LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

DẤU ẤN LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

Nội dung sách gồm các phần chính sau:

Chương 1: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tầm quan trọng của Biển Đông

Chương 2: Vị trí, vai trò và tiềm năng của biển đảo Việt Nam

Chương 3: Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

Chương 4: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của  Việt Nam tại Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Chương 5: Tranh chấp Biển Đông: Thực trạng và Giải pháp

Chương  6: Chiến lược và chính sách biển của các bên có liên quan đến Biển Đông

Chương 7: Những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và phản ứng của các nước trong những năm gần đây

Chương 8: Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông

......................................................

MỤC LỤC:

CHƯƠNG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN BIỂN ĐÔNG

1. Tên gọi

2. Vị trí địa lý

3. Địa hình đáy Biển Đông

4. Chế độ nhiệt muối Biển Đông

5. Dòn chảy Biển Đông     

6. Thủy triều Biển Đông

II. TIỀM NĂNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG ĐỐI VỚI THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC

1. Tiềm năng của Biển Đông

2. Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với các nước trong khu vực

3. Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với một số nước lớn trên thế giới

4. Tầm quan trọng chiến lược của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông

CHƯƠNG II. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG CỦA BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

II. CÁC KHU VỰC BIỂN, ĐẢO, THỀM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

1. Vịnh Bắc Bộ

2. Vịnh Thái Lan

3. Các đảo và quần đảo

4. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Hoàng Sa

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ CƠ BẢN CỦA CÁC VÙNG BIỂN VIỆT NAM

IV. VAI TRÒ CỦA BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

1. Vai trò quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với quá trình phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, đối ngoại của nước ta

2. Vai trò quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước

V. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ TIỀM NĂNG CỦA BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

1. Các nguồn tài nguyên quan trọng ở các vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông

2. Tiềm năng dầu khí ở vùng biển Việt Nam

3. Tiềm năng, trữ lượng hải sản của vùng biển Việt Nam

4. Tiềm năng về năng lượng biển của Việt Nam

5. Tiềm năng băng cháy của vùng biển Việt Nam

Chương III. NHỮNG CHỨNG CỨ LỊCH SỬ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ KHẲNG ĐỊNH HOÀNG SA – TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

I. NHỮNG CHỨNG CỨ LỊCH SỬ KHẲNG ĐỊNH HOÀNG SA – TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

1. Chủ quyền biển đảo Việt Nam được xác lập từ thế kỷ XV

2. Bản đồ thế giới (Atlas) năm 1827 khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

3. Tư liệu cổ phương tây thể hiện Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

4. Thư tịch cổ trung hoa thừa nhận Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

5. Châu bản thời minh mạng và thiệu trị khắc ghi chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam

6. Sự thiết lập chủ quyền lãnh thổ tại các hải đảo

7. Thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa của các triều đại phong kiến Việt Nam

8. Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ KHẲNG ĐỊNH HOÀNG SA – TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

1. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)

2. Luật Biển Việt Nam

III. QUY CHẾ VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

1. Quy chế pháp lý đảo theo quy định của Công ước Luật Biển 1982

2. Địa vị pháp lý của đảo trong phân định các vùng biển

3. Quy chế pháp lý và hiệu lực của hai vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa liên quan đến việc hoạch định không gian ở Biển Đông

4. Nguyên tắc pháp lý về quyền thụ đắc lãnh thổ trong luật pháp và thực tiễn quốc tế

Chương IV. QUÝ TRÌNH XÁC LẬP VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

I. THỜI KỲ TRƯỚC NĂM 1884

1. Nhà nước Đại Việt thời Chúa Nguyễn đã xác lập và thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa

2, Nhà nước Đại Việt thời Tây Sơn chống hải tặc và bảo vệ Biển Đông (1771-1801)

3. Nhà nước Việt Nam thời Nhà Nguyễn tiếp tục sử dụng đội Hoàng Sa làm nhiệm vụ khai thác và bảo vệ Hoàng Sa

II. THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1884-1945)

III. THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1946-1956)

IV. THỜI KỲ ĐẤT NƯỚC CHIA LÀM HAI MIENF (1956-1975)

V. THỜI KỲ SAU NĂM 1975 ĐẾN NAY

Chương V. TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

I. TÌNH TRẠNG TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY

1. Những loại tranh chấp trong Biển Đông đang tồn tại hiện nay

2. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với các hải đảo

3. Tranh chấp trong việc hoạch định ranh giới biển, thềm lục địa

II. HỆ THỐNG XUNG ĐỘT QUỐC TẾ Ở BIỂN ĐÔNG: THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM

1. Thực trạng hệ thống xung đột quốc tế ở Biển Đông

2. Một số đặc điểm của hệ thống xung đột quốc tế ở Biển Đông

III. MỘT SÓ GIẢI PHÁP CHO VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

1. Các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác về Biển Đông

2. Sự thực về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa và giải pháp bền vững cho Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông

Chương VI. CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH BIỂN CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN ĐÔNG

1. VIỆT NAM

2. ASEAN

 3. NHẬT BẢN

4. MỸ

5. TRUNG QUỐC

Chương VII. NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÁC NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

I. HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

II. PHẢN ỨNG CỦA CÁC NƯỚC VÀ CỤC DIỆN AN NINH MỚI Ở BIỂN ĐÔNG

1. Phản ứng của Mỹ: “dùng cơ bắp, sức mạnh thuần túy để bắt nước khác phục tùng mình”

2. Phản ứng của Nhật Bản: “tất cả các nước, trong đó có Trung Quốc, hãy cư xử như một cường quốc có trách nhiệm”

3. Phản ứng của Australia: “Australia phản đối bất kỳ hành động đơn phương hay cưỡng ép nào trên Biển Đông và Biển Hoa Đông”

4. Phản ứng của Philippines: Trung Quốc hành động trên Biển Đông như phát xít Đức

5. Phản ứng cả Hiệp hội của các nước G7

6. Phản ứng của Cuba: “Trung Quốc đã hành động sai lầm tại Biển Đông”

7. Phản ứng của ASEAN: “làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy và phương hại đến hòa bình, an  ninh và ổn định ở Biển Đông”

8. Phản ứng của Việt Nam: “lãnh thổ là thiêng liêng, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với Luật pháp quốc tế”

Chương VIII. DẤU ẤN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

1. “KHÔNG ĐÁNH ĐỔI CHỦ QUYEFN LẤY HỮU NGHỊ VIỄN VÔNG”

2. HOÀNG SA, TRƯỜNG SA: NHỮNG TRANG SỬ ĐƯỢC VIẾT BẰNG MÁU

3. VIỆT NAM VỚI BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

4. TỪ NGHI LỄ CỦA DÒNG HỌ ĐẾN LỄ HỘI CỦA CỘNG ĐỒNG

5. CHỦ QUYỀN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA NHÌN TỪ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

*** Để tránh mua hàng không như giới thiệu, Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán !

......................................

Tri ân khách hàng: Với hóa đơn thanh toán từ 1.000.000đ – 2.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 5% trên hóa đơn. Với hóa đơn thanh toán trên 2.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 10% trên hóa đơn. Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Nhà sách Nam Việt !

......................................

Mời Quý khách hàng liên hệ:

Nhà sách Nam Việt

Website: Navibooks.vn

ĐC: 164/4 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Q.12, HCM

ĐT: 028. 62 539 539 – Hotline, Zalo: 0933 929 979

Hãy đặt hàng Online ngay bây giờ để hưởng chế độ hậu mãi tốt nhất !

Nhà sách Nam Việt xin chân thành cảm ơn!

 

Sản phẩm cùng loại
Sách CHỦ TỊCH ĐẢNG VÀ CÁC TỔNG BÍ THƯ CỦA ĐẢNG, sach bi thu chi bo, dang bo, cac tong bi thu cua dang, chu tich dang, sách đảng, sach dang, sách đoàn, sach doan
-10%

Sách CHỦ TỊCH ĐẢNG VÀ CÁC TỔNG BÍ THƯ CỦA ĐẢNG

Mã sách: V2153Q
Giá bìa: 555,000 đ
Giá bán: 500,000 đ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY, sach chu tich ho chi minh, sách bác hồ, sach bac ho, sach danh ngon
-34%

Sách CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY

Mã sách: V2045T
Giá bìa: 395,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Sách CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, sách đại tướng võ nguyên giáp, sach dai tuong vo nguyen giap, đại tướng, dai tuong, sach cuoc doi và su nghiep vo nguyen giap
-34%

Sách CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã sách: V2091P
Giá bìa: 395,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
SÁCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM, sach chu tich ho chi minh voi su nghiep giao duc, sách bác hồ, sach bac ho
-34%

SÁCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Mã sách: V2055T
Giá bìa: 395,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
DẤU ẤN CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ, dau an chien thang lich su dien bien phu
-26%

DẤU ẤN CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mã sách: V1596P
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 270,000 đ
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM, dai tuong vo nguyen giap
-26%

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Mã sách: V1594P
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 270,000 đ
TÌM HIỂU NHÂN VẬT LỊCH SỬ, VĂN HÓA VIỆT NAM. Tim hieu nhan vat lich su van hoa viet nam
-32%

TÌM HIỂU NHÂN VẬT LỊCH SỬ, VĂN HÓA VIỆT NAM

Mã sách: V1539D
Giá bìa: 395,000 đ
Giá bán: 270,000 đ
BẢO VẬT QUỐC GIA VIỆT NAM,bao vat quoc gia viet nam
-26%

BẢO VẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

Mã sách: V1608DC
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 270,000 đ
BÌNH LUẬN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, binh luan luat hon nhan va gia dinhĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - NGƯỜI ANH HÙNG HUYỀN THOẠI, dai tuong vo nguyen giap nguoi anh hung huyen thoai
-23%

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - NGƯỜI ANH HÙNG HUYỀN THOẠI

Mã sách: V1558D
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 270,000 đ
Dang va ho chi minh, cuoc song hanh lich su, ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH - CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ
-21%

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH - CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

Mã sách: V965DC
Giá bìa: 330,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Lich su ho nguyen viet nam, LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM
-33%

LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Mã sách: V1481DC
Giá bìa: 670,000 đ
Giá bán: 450,000 đ
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ DANH NHÂN NƯỚC VIỆT, nhung cau chuyen danh nhan nuoc viet
-20%

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ DANH NHÂN NƯỚC VIỆT

Mã sách: V588DC
Giá bìa: 325,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
NHỮNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, ba me viet nam anh hung
-26%

NHỮNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Mã sách: V1250D
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CẨM NANG DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM, cam nang di san van hao dan toc viet nam
-20%

CẨM NANG DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM

Mã sách: V1190D
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 280,000 đ
CUỘC CHIẾN BÍ MẬT (Giáo sư VŨ ĐÌNH HIẾU), cuoc chien bi mat, giao su vu dinh hieu
-22%

CUỘC CHIẾN BÍ MẬT (Giáo sư VŨ ĐÌNH HIẾU)

Mã sách: V1226DC
Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM, luc luong dac biet tren chien truong viet nam
-20%

LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM

Mã sách: V1214DC
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 280,000 đ
CUBA - FIDEL CASTRO VÀ VIỆT NAM - NHỮNG NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG, cuba fidel catro, ngia tinh sau nang
-29%

CUBA - FIDEL CASTRO VÀ VIỆT NAM - NHỮNG NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG

Mã sách: V1203PC
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CHÂN DUNG CÁC TỔNG BÍ THƯ DÀNH TRỌN ĐỜI CHO LÝ TƯỞNG, chan dung cac tong bi thu danh tron doi cho ly tuong
-29%

CHÂN DUNG CÁC TỔNG BÍ THƯ DÀNH TRỌN ĐỜI CHO LÝ TƯỞNG

Mã sách: V1193PC
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ, chien thang dien bien phu, nhung dau an lich su
-26%

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ

Mã sách: V944DC
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI GHI DẤU ẤN THẾ KỶ, chu tich ho chi minh, nguoi ghi dau an the ky, bác hồ, bac ho
-26%

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI GHI DẤU ẤN THẾ KỶ

Mã sách: V817Dc
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
NGUYỄN BÁ THANH - CHÂN DUNG MỘT LÃNH ĐẠO, nguyen ba thanh chan dung mot lanh dao, thanh pho dang song, da nang, đà nẵng, thành phố đáng sống
-22%

Sách viết về Bác NGUYỄN BÁ THANH - CHÂN DUNG MỘT LÃNH ĐẠO

Mã sách: V1050VC
Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
HỒ CHÍ MINH – MỘT THIÊN TÀI VỀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ, ho chi minh mot thien tai ve chien luoc quan su, bac ho, bác hồ
-26%

HỒ CHÍ MINH – MỘT THIÊN TÀI VỀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ

Mã sách: V1089VC
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CẨM NANG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM, cam nang le hoi truyen thong viet nam
-18%

CẨM NANG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Mã sách: V1095PC
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 300,000 đ
KỲ TÍCH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN, ky tich duong ho chi minh tren bien, ho chi minh, hồ chí minh
-29%

KỲ TÍCH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

Mã sách: V1115P
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
TẦM NHÌN CỦA CHIẾN LƯỢC GIA KIỆT XUẤT VÕ NGUYÊN GIÁP, tam nhin cua chien luoc gia kiet xuat vo nguyen giap, võ nguyên giáp, vo nguyen giap
-29%

TẦM NHÌN CỦA CHIẾN LƯỢC GIA KIỆT XUẤT VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã sách: V1151PC
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG, chu tich ho chi minh voi quan doi nhan dan viet nam anh hung, ho chi minh, hồ chí minh, bác hồ, bac ho
-29%

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG

Mã sách: V1158Pc
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG TRÁI TIM NHÂN DÂN, vo nguyen giap, dai tuong vo nguyen giap, võ nguyên giáp, dai tuong vo nguyen giap trong trai tim nhan dan
-29%

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG TRÁI TIM NHÂN DÂN

Mã sách: V1068Pc
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - NGƯỜI ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC, vo nguyen giap, dai tuong vo nguyen giap, võ nguyên giáp
-29%

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - NGƯỜI ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC

Mã sách: V1078Dc
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CÁC VỊ VUA VÀ DANH NHÂN HỌ LÊ VIỆT NAM, cac vi vua va danh nhan ho le viet nam, sach lich su, sách lịch sử
-26%

CÁC VỊ VUA VÀ DANH NHÂN HỌ LÊ VIỆT NAM

Mã sách: V1073D
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, ban tuyen ngon doc lap thoi dai ho chi minh
-29%

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Mã sách: V851H
Giá bìa: 365,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP, chu tich ton duc thang, cuoc doi va su nghiep
-25%

CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Mã sách: V849HC
Giá bìa: 345,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
70 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, 70 nam quan doi nhan dan viet nam anh hung, quân đội nhân dân
-22%

70 NĂM QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG

Mã sách: V595HC
Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội từ bao đời, bien dao viet nam, nguon coi tu bao doi, hoàng sa, trường sa, hoang sa, truong sa
-26%

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM - NGUỒN CỘI TỪ BAO ĐỜI

Mã sách: V853PC
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại, dai tuong vo nguyen giap, chan dung mot huyen thoai
-32%

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - CHÂN DUNG MỘT HUYỀN THOẠI

Mã sách: V479V
Giá bìa: 385,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam, quan doi nhan dan viet nam 2014
-26%

TÌM HIỂU 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Mã sách: V701TC
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Sách về Những trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và quan điểm, lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp biển đông
-26%

NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Mã sách: V634Tc
Giá bìa: 350,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Hồ Chí Minh con người thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc, Sách Hồ Chí Minh con người thời đại, đấu ấn trong lòng dân tộc
-22%

HỒ CHÍ MINH CON NGƯỜI THỜI ĐẠI, DẤU ẤN TRONG LÒNG DÂN TỘC

Mã sách: V636PC
Giá bìa: 335,000 đ
Giá bán: 260,000 đ
Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
Sách Mẫu Diễn Văn, Bài Phát Biểu hay
Sách Pháp Luật dành cho các Cơ Quan, Ban Ngành, Đơn Vị HCSN, Doanh Nghiệp, Công An
^ V? ??u trang
https://itsgwalior.com/news/carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-carbide-insert-knives.html https://itsgwalior.com/news/how-to-choose-carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-straight-router-bits.html https://itsgwalior.com/news/how-to-use-a-router-bit-for-woodworking.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/molding-knives.html https://www.kremykraft.com/news/straight-router-bits.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking-tools.html https://www.kremykraft.com/news/woodworking-tips.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking.html http://ss-tech.com.vn/news/types-of-planer-blades.asp http://ss-tech.com.vn/news/planer-blades.asp http://conargentina.com.ar/news/How-to-use-annular-cutters.html http://conargentina.com.ar/news/circular-saw-blades.html http://www.commonprayer.org/news/annular-cutters-for-metalworking.html https://www.addintelligence.com.br/news/benq-projector-options.asp https://www.addintelligence.com.br/news/bluetooth-connectivity.asp https://www.addintelligence.com.br/news/brightness-for-projector.asp http://www.dakotapaul.com/news/contrast-ratio-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/color-accuracy-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/epson-projector-features.html https://www.chleba.net/news/inFocus-projector.html https://www.chleba.net/news/keystone-correction.html https://www.chleba.net/news/lamp-life-for-projector.html http://arachne.org.au/news/lg-projector.html http://arachne.org.au/news/optoma-projector.html http://arachne.org.au/news/projector-throw-distance.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-types-and-uses.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-vs-tv.html http://www.coopmonje.com.ar/news/resolution-for-projector.html https://www.multiutil.com/news/usb-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/viewsonic-projector-features.html https://www.multiutil.com/news/why-choose-a-projector.html https://www.multiutil.com/news/wireless-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/xgimi-projector.html