Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Sách NGHIỆP VỤ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN
Sắp xếp:

Tủ Sách Pháp Luật Cơ Sở

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2014, LUAT GIAO DUC NGHE NGHIEP 2014

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Mã sách: C200
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT ĐẦU TƯ 2014, LUAT DAU TU 2014

LUẬT ĐẦU TƯ

Mã sách: C201
Giá bán: 28,000 đ
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014, LUAT DOANH NGHIEP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP

Mã sách: C202
Giá bán: 42,000 đ
LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM 2014, LUAT QUOC TICH VIET NAM

LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Mã sách: C189
Giá bán: 20,000 đ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014, LUAT BAO HIEM Y TE

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Mã sách: C186
Giá bán: 24,000 đ
LUẬT PHÁ SẢN 2014, LUAT PHA SAN 2014

LUẬT PHÁ SẢN

Mã sách: C185
Giá bán: 32,000 đ
LUẬT HẢI QUAN 2014, LUAT HAI QUAN 2014

LUẬT HẢI QUAN

Mã sách: C184
Giá bán: 28,000 đ
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014, LUAT BAO VE MOI TRUONG 2014

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mã sách: C183
Giá bán: 32,000 đ
LUẬT CÔNG CHỨNG 2014, LUAT CONG CHUNG 2014

LUẬT CÔNG CHỨNG

Mã sách: C182
Giá bán: 21,000 đ
LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014, LUAT DAU TU CONG 2014

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Mã sách: C181
Giá bán: 30,000 đ
LUẬT XÂY DỰNG 2014, LUAT XAY DUNG 2014

LUẬT XÂY DỰNG

Mã sách: C180
Giá bán: 40,000 đ
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014, LUAT HON NHAN VA GIA DINH

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Mã sách: C179
Giá bán: 24,000 đ
LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, LUAT THI DUA KHEN THUONG

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Mã sách: C175
Giá bán: 30,000 đ
LUẬT VIỆC LÀM 2013, LUAT VIEC LAM 2013

LUẬT VIỆC LÀM

Mã sách: C174
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, LUAT PHONG CHAY CHUA CHAY

LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Mã sách: C172
Giá bán: 24,000 đ
LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2013, luat tiep cong dan 2013

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

Mã sách: C171
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT ĐẤU THẦU 2013, luat dau thau 2013

LUẬT ĐẤU THẦU

Mã sách: C170
Giá bán: 28,000 đ
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013, luat dat dai

LUẬT ĐẤT ĐAI

Mã sách: C169
Giá bán: 40,000 đ
LUẬT CƯ TRÚ 2006, luat cu tru 2006

LUẬT CƯ TRÚ

Mã sách: C121
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, luat thue gia tri gia tang

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã sách: C119
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ 2013, luat phong chong khung bo 2013

LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

Mã sách: C118
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 2013, luat phong chong thien tai 2013

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Mã sách: C117
Giá bán: 21,000 đ
LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2013, luat khoa hoc va cong nghe 2013

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mã sách: C116
Giá bán: 24,000 đ
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 2013, luat hoa giai o co so

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Mã sách: C114
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT XUẤT BẢN 2012, luat xuat ban

LUẬT XUẤT BẢN

Mã sách: C67
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, luat thue thu nhap ca nhan

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mã sách: C66
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, luat quan ly thue

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Mã sách: C65
Giá bán: 22,000 đ
LUẬT ĐIỆN LỰC, luat dien luc

LUẬT ĐIỆN LỰC

Mã sách: C64
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT LUẬT SƯ, luat luat su

LUẬT LUẬT SƯ

Mã sách: C63
Giá bán: 20,000 đ
LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012, luat hop tac xa

LUẬT HỢP TÁC XÃ

Mã sách: C61
Giá bán: 20,000 đ
Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
BỘ SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG theo THÔNG TƯ số 12/2021/TT-BXD
Sách KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - TUYỂN TẬP MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
^ Về đầu trang