Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Namvietbook.com Kính Chào Quý Khách!Nhà sách Nam Việt - Navibooks.vn Kính Chào Quý Khách!
Khuyến mãi - Tri ân khách hàng
Sách NGHIỆP VỤ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN
Sắp xếp:

Tủ Sách Pháp Luật Cơ Sở

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sửa đổi 2017 - NXB Tư Pháp, bo luat hinh su 2015 sd 2017

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sửa đổi 2017 - NXB Tư Pháp

Mã sách: TP230
Giá bán: 86,000 đ

Khám phá tủ sách Pháp luật cơ sở dành cho các Cơ quan, Ban, Ngành, Đơn vị HCSN, Doanh Nghiệp, UBND, HĐND

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 - NXB Tư Pháp, bo luat to tung hinh su

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 - NXB Tư Pháp

Mã sách: TP229
Giá bán: 70,000 đ

Khám phá tủ sách Pháp luật cơ sở dành cho các Cơ quan, Ban, Ngành, Đơn vị HCSN, Doanh Nghiệp, UBND, HĐND

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 - NXB Tư Pháp, bo luat dan su 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 - NXB Tư Pháp

Mã sách: TP232
Giá bán: 55,000 đ

Khám phá tủ sách Pháp luật cơ sở dành cho các Cơ quan, Ban, Ngành, Đơn vị HCSN, Doanh Nghiệp, UBND, HĐND

sách pháp luật cơ sở, sach phap luat co so, BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, Phần Những Quy Định Chung – ThS. Đinh Văn Quế, binh luan bo luat hinh su 2015, dinh van que

BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, Phần Những Quy Định Chung – ThS. Đinh...

Mã sách: C238C
Giá bán: 150,000 đ

Khám phá tủ sách Pháp luật, Nghiệp vụ, Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Công an, Tòa Án, VKS, Luật sư, Thẩm phán, các học viên tư pháp...

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015, bo luat dan su 2015, bo luat dan su moi nhat, bộ luật dân sự mới nhất

BỘ LUẬT DÂN SỰ

Mã sách: C232
Giá bán: 52,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015, bo luat to tung dan su 2015, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ mới nhất, bo luat to tung dan su moi nhat

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Mã sách: C231
Giá bán: 65,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015, bo luat hinh su 2015, BỘ LUẬT HÌNH SỰ mới nhất, bo luat hinh su moi nhat

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Mã sách: C230
Giá bán: 80,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015, bo luat to tung hinh su 2015, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ mới nhất, bo luat to tung hinh su moi nhat

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Mã sách: C229
Giá bán: 70,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015, luat to tung hanh chính 2015, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH mới nhất, luat to tung hanh chính moi nhat

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Mã sách: C228
Giá bán: 50,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 2015, luat thi hanh tam giu tam giam 2015, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM mới nhất, luat thi hanh tam giu tam giam moi nhat

LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Mã sách: C227
Giá bán: 20,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 2015, luat trung cau y dan 2015, LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN mới nhất, luat trung cau y dan moi nhat

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Mã sách: C226
Giá bán: 20,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 2015, luat to chuc co quan dieu tra hinh su 2015, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ mới nhất, luat to chuc co quan dieu tra hinh su moi nhat

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Mã sách: C225
Giá bán: 20,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2015, luat hoat dong giam sat quoc hoi va hoi dong nhan dan

LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mã sách: C224
Giá bán: 25,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015, luat an toan thong tin mang 2015

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Mã sách: C223
Giá bán: 20,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2015, luat khi tuong thuy van 2015

LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Mã sách: C222
Giá bán: 20,000 đ

Các Luật, Bộ luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 2015, luat quan nhan chuyen nghiep va cong nhan vien chuc quoc phong

LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

Mã sách: C221
Giá bán: 20,000 đ

Các Bộ luật, Luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT KẾ TOÁN 2015, luat ke toan 2015, LUẬT KẾ TOÁN mới nhất, luat ke toan moi nhat

LUẬT KẾ TOÁN

Mã sách: C220
Giá bán: 20,000 đ

Các Bộ luật, Luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT THỐNG KÊ 2015, luat thong ke 2015, LUẬT THỐNG KÊ mới nhất, luat thong ke moi nhat

LUẬT THỐNG KÊ

Mã sách: C219
Giá bán: 20,000 đ

Các Bộ luật, Luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015, bo luat hang hai viet nam 2015, BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM mới nhất, bo luat hang hai viet nam moi nhat

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

Mã sách: C218
Giá bán: 35,000 đ

Các Bộ luật, Luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ 2015, luat phi, le phi 2015, LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ mới nhất, luat phi, le phi moi nhat

LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ

Mã sách: C217
Giá bán: 20,000 đ

Các Bộ luật, Luật vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ X Quốc Hội khóa XIII

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BiỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BiỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2015, luat bau cu dai bieu quoc hoi, dai bieu hoi dong nhan dan

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BiỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BiỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mã sách: C216
Giá bán: 20,000 đ

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BiỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BiỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2015) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII.

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015, luat ban hanh van ban quy pham phap luat 2015

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mã sách: C215
Giá bán: 33,000 đ

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII.

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2015, luat to chuc chinh quyen dia phuong 2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Mã sách: C214
Giá bán: 27,000 đ

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII.

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ 2015, luat to chuc chinh phu 2015

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

Mã sách: C213
Giá bán: 20,000 đ

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT TÀI NGUYÊN, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2015, luat tai nguyen bien va hai dao 2015

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Mã sách: C212
Giá bán: 20,000 đ

LUẬT TÀI NGUYÊN, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII.

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015, luat an toan lao dong 2015

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mã sách: C211
Giá bán: 22,000 đ

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015, luat ngan sach nha nuoc 2015

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mã sách: C210
Giá bán: 22,000 đ

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT THÚ Y 2015, luat thu y 2015

LUẬT THÚ Y

Mã sách: C209
Giá bán: 27,000 đ

LUẬT THÚ Y 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015, luat nghia vu quan su 2015

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Mã sách: C208
Giá bán: 20,000 đ

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 2015, luat mat tran to quoc viet nam 2015

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Mã sách: C207
Giá bán: 20,000 đ

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015, Luat kiem toan nha nuoc 2015

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Mã sách: C206
Giá bán: 20,000 đ

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) Vừa được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ IX Quốc Hội khóa XIII

LUẬT NHÀ Ở 2014, LUAT NHA O 2014

LUẬT NHÀ Ở

Mã sách: C190
Giá bán: 32,000 đ

Tìm hiểu LUẬT NHÀ Ở 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015)

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014, LUAT BAO HIEM XA HOI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mã sách: C191
Giá bán: 24,000 đ

Tìm hiểu LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 2014, LUAT TO CHUC QUOC HOI 2014

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Mã sách: C192
Giá bán: 20,000 đ

Tìm hiểu LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)

LUẬT HỘ TỊCH 2014, LUAT HO TICH 2014

LUẬT HỘ TỊCH

Mã sách: C193
Giá bán: 20,000 đ

Tìm hiểu LUẬT HỘ TỊCH 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014, LUAT CAN CUOC CONG DAN 2014

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Mã sách: C194
Giá bán: 20,000 đ

Tìm hiểu LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, LUAT THI HANH AN DAN SU

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mã sách: C195
Giá bán: 40,000 đ

Tìm hiểu LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 sửa đổi, bổ sung 2014

LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN 2014, LUAT CONG AN NHAN DAN 2014

LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

Mã sách: C196
Giá bán: 20,000 đ

Tìm hiểu LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015)

LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014

LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Mã sách: C197
Giá bán: 20,000 đ

Tìm hiểu LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 2014, LUAT TO CHUC VIEN KIEM SAT NHAN DAN 2014

LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Mã sách: C198
Giá bán: 22,000 đ

Tìm hiểu LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2015)

Mua hàng Online gọi: 0933 929 979
BỘ SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG theo THÔNG TƯ số 12/2021/TT-BXD
Sách KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN, GIAO TIẾP, ỨNG XỬ - TUYỂN TẬP MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
^ Về đầu trang